Rosyjski Niemiecki Angielski Polski

USŁUGI TŁUMACZENIOWE

Firma Santana świadczy także usługi tłumaczeniowe, specjalizując się w przekładzie angielsko-polskim i polsko-angielskim (zwykłym i specjalistycznym) .
Gwarantujemy profesjonalną usługę translatorską, postępowanie wedle wszelkich procedur o poufności danych, gratisową wycenę.

Przekładamy:

- dokumenty
- instrukcje
- specyfikacje
- umowy
- publikacje
- korespondencję
- teksty naukowe
- teksty specjalistyczne
- skrypty obcojęzyczne
- artykuły z prasy zagranicznej
- treści stron internetowych
- programy
-etc.

Cennik

Jeśli chcesz najpierw uzyskać szczegółową wycenę konkretnego dokumentu, prześlij go na adres: w temacie wiadomości wpisując "Wycena".

Cena za stronę tłumaczenia

Tłumaczenie zwykłe*

Tłumaczenie specjalistyczne*

pisemne na język polski

pisemne z języka polskiego

pisemne na język polski

pisemne z języka polskiego

od 34 PLN

od 39 PLN

od 39 PLN

od 44 PLN

Podane ceny mają charakter orientacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen i indywidualnej wyceny każdego zamówienia.
Do tłumaczenia w trybie pilnym i super pilnym doliczamy odpowiednio 50% i 100% ceny wyjściowej.
Tryb pilny: od 6 do 10 stron dziennie, super pilny: od 10-15 stron dziennie.
Termin płatności - 5 dni po wykonaniu usługi na podstawie rachunku, przesłanego drogą elektroniczną.

*Cena za 1 stronę tekstu (1500 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu)
**Cena za 1 stronę tekstu (1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu)


Kontakt:

Katarzyna Samsel
tel. 792 948 613
e-mail :

"Piękna rzecz robić buty przyjacielu, buty potrzebne wszystkim, poezja niewielu." - Jan Izydor Sztaudynger

Obuwie SANTANA dba o Twoje stopy od 1984 roku

komfort

bezpieczeństwo

zdrowie

wygoda